Plany piortyetowe dzielnicowych - Aktualności - KPP Rawicz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Plany piortyetowe dzielnicowych

Data publikacji 28.09.2018

Dzielnicowi rawickiej komendy od 1 sierpnia br. prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami i instytucjami poza-policyjnymi, w tym samorządem lokalnym.

Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

 Dzielnicowy rejonu nr 1 z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. sztab. Tomasz Pieprzyk, tel.: 786-936-466, 065 - 546 – 62 -  40 w Rawiczu przy ul. Tadeusza Kościuszki na terenie bezpłatnego parkingu przy Starostwie Powiatowym w Rawiczu  prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania popełnianych wykroczeń, gdzie dochodzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych.

Dzielnicowy rejonu nr 2 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu st. sierż. Bartosz Janasik, tel.: 786 – 936 - 469, 065 - 546 – 62 -  40   w Rawiczu przy ul. Dąbrowskiego 33 na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 6 prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania wykroczeń społecznie uciążliwych, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego.

Dzielnicowy rejonu nr 3 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. sztab. Dawid Jankowiak, tel..:  786 – 936 - 471, 065 - 546 – 62 -  40  w Rawiczu przy ul. Kurpińskiego oraz w rejonie stacji paliw firmy „Pieprzyk Moc Jakość Zysk” prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania wykroczeń społecznie uciążliwych  takich jak zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócenie porządku publicznego oraz wybryki nieobyczajne w miejscu publicznym.

Dzielnicowy rejonu nr 4 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu mł. asp. Karol Wieczorek,  tel.: 516-937-355, 065 - 546 – 62 -  40 w Rawiczu na ul. Winiary na terenie parku oraz toru saneczkowego prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania wykroczeń społecznie uciążliwych,  takich jak zaśmiecanie, akty wandalizmu, zakłócanie spokoju i porządku, spożywanie alkoholu przez grupujacą się młodzież.

Dzielnicowy rejonu nr 5 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. sztab. Adrian Niedźwiecki, tel.: 786 – 936 - 467, 065 - 546 – 62 -  40 w rejonie świetlicy wiejskiej w Szymanowie prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania wykroczeń społecznie uciążliwych, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz akty wandalizmu.

Starszy Dzielnicowy rejonu nr 6 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu asp. Marcin Pytel,  tel.: 786 – 936 - 468, 065 - 546 – 62 -  40 we wsi Masłowo w  rejonie skrzyżowania ul. Śląskiej i ul. Hugona Kołłątaja prowadzi  plan działania priorytetowego, gdzie kierujący pojazdami mechanicznymi bardzo często nie stosują się do obowiązujących znaków drogowych i dochodzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Dzielnicowy rejonu nr 7 - asp. sztab. Katarzyna Łacinnik tel. 516-953-666, w Bojanowie przy ul. Bojanowskiego na terenie amfiteatru oraz parku im. Kosynierów Wielkopolskich  prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania bądź całkowitego wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym i zakłócania porządku publicznego w obrębie wskazanych miejsc.

Dzielnicowy rejonu nr 8 - mł. asp. Łukasz Działdowski tel. 786-936-472, w Gołaszynie na terenie sklepów "Dino" i "Biedronka" prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania bądź całkowitego wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania porządku publicznego w obrębie wskazanych miejsc, oraz kradzieży mienia.

Dzielnicowy rejonu nr 9 - mł. asp. Konrad Pakosz tel. 516-953-635, w miejscowości Kawcze prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania bądź całkowitego wyeliminowania problemu biegających psów atakujących pieszych i rowerzystów poprzez niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli, oraz wbieganiem zwierząt pod nadjeżdżające pojazdy co skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Starszy Dzielnicowy rejonu nr 10 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce asp.sztab. Marcin Spica  tel. 65-546-5350 , 786-936-473 w Miejskiej Górce na ul. Rynek  prowadzi plan priorytetowy mający na celu zminimalizowanie wykroczeń uciążliwych społecznie takich jak spożywanie alkoholu i zaśmiecanie.

Dzielnicowy rejonu nr 11 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce mł.asp. Damian Huchrak tel. 65-546-6350 , 516-938-735 w Kołaczkowicach prowadzi plan priorytetowy mający na celu znaczące wyeliminowanie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zakłócaniu porządku publicznego.

Dzielnicowy rejonu nr 12 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce mł.asp. Roman Niwczyk tel. 65-546-6350 , 516-953-667 w Dłoni 60 w rejonie sklepu „ROBEX” i przystanku autobusowego prowadzi plan priorytetowy mający na celu znaczące ograniczenie łamania prawa polegającego na spożywaniu alkoholu we wskazanym miejscu wraz z towarzyszącymi temu wykroczeniami takimi jak zaśmiecanie , wulgaryzmy , zakłócanie porządku publicznego

Dzielnicowy rejonu nr 13 z Rewiru Dzielnicowych w Pakosłąwiu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, asp. Konrad Zaremba, tel.: 786936470, 655466340

W Pakosławiu, ul. Olbina, Planem Priorytetowym jest zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych polegających na wyeliminowanie zjawiska biegających bezpańskich psów. Z uwagi na liczne odnotowane przypadki niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również odnotowanymi przypadkami biegających psów po terenie wsi oraz przyległych lasach, zdecydowano się ograniczyć występowanie tego zjawiska.

Dzielnicowy rejonu nr 14 z Rewiru Dzielnicowych w Pakosłąwiu,Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu st.asp. Sztab. Grzegorz Głowacz, tel.: 516953685, 6554663400

Planem priorytetowym jest zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych polegających na ograniczeniu występowania zjawiska biegających bezpańskich psów w miejscowości Białykał. Z uwagi na liczne odnotowane przypadki niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również odnotowanymi przypadkami biegających po terenie wsi oraz przyległych lasach psami zdecydowano się ograniczyć występowanie tego zjawiska.

Dzielnicowy rejonu nr 15 z Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu st. sierż. Kamil Krec, tel. : 786936451, 655471407

Planem priorytetowym jest zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych w rejonie parkingu na ul. Wodnej w Jutrosinie ( teren przy Zalewie Jutrosin ), polegających na grupowaniu się młodzieży zakłócającej porządek publiczny, spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu.

Dzielnicowy rejonu nr 16 z Rewiru Dzielnicowych w Pakosłąwiu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu asp. sztab. Artur Suchodolski, tel.: 786936474, 655471407

Planem priorytetowym jest zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych w rejonie sklepu spożywczego w Rogożewie, polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 

MP/BJ