Kierownictwo KPP w Rawiczu - Jednostka - KPP Rawicz

Kierownictwo KPP w Rawiczu

    KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RAWICZU

 

INSP. RADOSŁAW MATYSIAK

 

kontakt telefoniczny:  (065)  546 6201
 
 
 
 
  Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RAWICZU
 
 

 

NADKOM. MARCIN MOSIEK
 
kontakt telefoniczny:  (065)  546 6202