Debata z uczniami pod hasłem „Narkotyki dopalacze zabijają” - Aktualności - KPP Rawicz

Aktualności

Debata z uczniami pod hasłem „Narkotyki dopalacze zabijają”

Data publikacji 10.10.2019

8 października 2019 roku w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie odbyła się Debata Społeczna pod hasłem „Narkotyki, nikotyna, alkohol – sam decydujesz, czy są dla Ciebie zagrożeniem” w ramach prowadzonej kampanii Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu przy współpracy ze szkołą oraz starostwem. Debata zaplanowana został z myślą o młodzieży. Zaproszeni gości, "fachowcy", którzy na co dzień pracują z ludźmi, którzy borykają się z uzależnieniem przedstawili obraz tego zagadnienia.

Temat przewodni omawiany był w gronie zaproszonych gości. W dyskusji brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatu Rawickiego pan Wiesław Ceglarek, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawiczu pani Izabela Olińska, Zastępca Burmistrza Urzędu Miasta w Bojanowie pan Krzysztof Kurpisz, Specjalista Terapii Uzależnień „MONAR” w Lesznie Pani Hanna Jędrzejewska oraz Pan Błażej Pierzchała psychoterapeuta z Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia w Rawiczu. Otwarcia oraz wstępnego omówienia problemu dokonał Komendant KPP w Rawiczu insp. Radosław Matysiak oraz Z-ca Dyrektor ZSPT w Bojanowie pani Agata Kubiak.

Podczas spotkania szeroko zostało omówione zagadnienie związane z eksperymentowaniem, które wielokrotnie prowadzi do uzależnienia od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych i psychotropowych. Prelegencki w szczególności terapeuci podzielili się z młodzieżom swoim doświadczeniem, wiedzą i spostrzeżeniami. Namawiali młodych ludzi aby nie dali się zwieść fałszywym przeonanią, że oni są inni „silni” i nie wpadną w żaden nałóg.

W drugiej części spotkania głos zabrał Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. sztab. Krzysztof Sierpowski, który omówił i podsumował dotychczasowe funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazał miejsca najbardziej zagrożone oraz wymienił najczęściej zgłaszane kategorie, omówił sposób reagowania funkcjonariuszy Policji na zagrożenie. Przedstawił sposób jak można korzystać z mapy. Przybliżył także funkcjonowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas” i rolę dzielnicowego, a także aplikację Moja Komenda.

Na zakończenie spotkania zebrano ankiety, które rozdawane były na początku debaty. Odbiorcy debaty, młodzież szkolna z uwagą przysłuchiwała się omawianym zagadnieniom. Na zakończenie podsumowano wspólne przemyślenia oraz wyciągnięto wnioski o słuszności obecnych działań i potrzebie ich kontynuowania.

  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie policjanta
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie policjanta
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie dyrekcji szkoły
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie terapeuty
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - uczestnicy debaty
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie terapeuta
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - wystąpienie policjanta
  • debata społeczna Narkotyki dopalacze zabijają - zaproszeni goście