Obchody z Okazji Święta Policji - Aktualności - KPP Rawicz

Aktualności

Obchody z Okazji Święta Policji

Data publikacji 24.07.2020

23 lipca 2020 r. w sali narad rawickiej jednostki miała miejsce uroczystość z okazji Święta Policji. W tym szczególnym dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji dniu, zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Ze względu na pandemię koronawirusa obchody święta odbyły się bez udziału zaproszonych gości.

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w sali narad rawickiej jednostki. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, w uroczystości wzięli udział jedynie funkcjonariusze oraz pracownicy Policji. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu insp. Radosław Matysiak podziękował policjantom za ciężką, pełną oddania i poświęcenia służbę. Słowa uznania skierował również do pracowników Policji, którzy wkładają wiele pracy w prawidłowe funkcjonowanie komendy. Został również odczytał list skierowany do policjantek, policjantów i pracowników Policji, przesłany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę. Przypomniał także, że rok 2020 jest wyjątkowy z uwagi na 100. rocznicę powstania wielkopolskiej Policji oraz 95 rocznicę służby kobiet w policyjnej formacji.

Podczas obchodów święta przyznane zostały również medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji. Po wręczaniu odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie, szef rawickich policjantów pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym.

ODZNACZENI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę - podinsp. Beacie Szefer,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” - nadkom. Marcinowi Mosiek,

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” - asp.szt. Jackowi Rau.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadał:

Medal 100 Lecia Powstania Policji Państwowej:

- Arturowi Majewskiemu

- Markowi Walkowiakowi

Srebrny Medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego

- Sylwestrowi Sarbinowskiemu

- Marcinowi Spica

- Krzysztofowi Kowalskiemu

- Robertowi Puchała

MIANOWANI

Komendant Główny Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków, mianował :

na stopień : podinspektora Marcina Mosiek,

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków, przedterminowo mianował:

na stopień Aspiranta Sztabowego: - st.asp. Andrzeja Antkowiaka

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował:

na stopień Starszego Aspiranta Policji

- asp. Łukasza Akaczonka,

- asp. Dawida Krzywińskiego,

- asp. Łukasza Pawlentego,

- asp. Mariusza Plewę,

- asp. Annę Pludrę,

- asp. Roberta Puchałę,

- asp. Konrada Zarembę,

na stopień :Aspiranta Policji

- mł.asp. Konrada Pakosza,

- mł.asp. Krzysztofa Świtałę,

na stopień Młodszego Aspiranta Policji

- sierż.sztab. Dwida Jankowiaka,

- sierż,szab. Adama Waścińskiego,

na stopień: Sierżanta Sztabowego Policji

- st.sierż. Barbarę Lizak,

- st.sierż. Bartosza Janasika,

- st.sierż. Eryka Janasa,

- st.sierż. Kamila Krenca,

- st.sierż. Mateusza Kusztelaka,

- st.sierż. Jacka Wróblewskiego,

na stopień: Starszego Sierżanta Policji

- sierż. Mateusza Kopeć,

- sierż. Jakuba Lulek,

- sierż. Przemysława Sznycera,

- sierż. Huberta Woźnego,

na stopień : Sierżanta Policji

- st.post. Jakuba Murawę,

- st.post. Jakuba Ratajczaka,

 

Komendanta Powiatowy Policji w Rawiczu mianował;

na stopień : Starszego Posterunkowego Policji

- post. Aleksandrę Herman,

- post. Bartłomieja Husa,

- post. Dawida Polańskiego.