III Debata Społeczna - "Decydujmy Wspólnie" - Debaty społeczne - KPP Rawicz

Debaty społeczne

III Debata Społeczna - "Decydujmy Wspólnie"

wypowiedz kwpTegoroczna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa społecznego i porządku publicznego w powiecie rawickim odbyła się 24 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 w Sali w Gimnazjum w Sierakowie. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu insp. Krzysztofa Nowaka udział w debacie wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Wicewojewoda Wielkopolski, Burmistrz Gminy Rawicz oraz Starosta Rawicki.

24 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu insp. Krzysztofa Nowaka. To już trzecie tego typu spotkanie Policji i władz samorządowych z mieszkańcami Rawicza. Na spotkanie przybyło około 70 osób, dla których bezpieczeństwo w mieście jest sprawą istotną. Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb, oczekiwań i spostrzeżeń lokalnej społeczności wobec Policji. W dialogu z mieszkańcami Rawicza uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Michał Domagalski, Wicewojewoda Wielkopolski – Dorota Kinal, Burmistrz Gminy Rawicz – Grzegorz Kubik, Starosta Rawicki – Adam Sperzyński.

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Michał Domagalski, który powitał zgromadzonych i nakreślił idee spotkania oraz zaprosił uczestników do aktywnego udziału w debacie. Następnie mieszkańców powiatu rawickiego powitała pani Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, która wyraziła wsparcie dla przedsięwzięć podejmowanych z inicjatywy społeczeństwa. Później głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu insp. Krzysztof Nowak, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu rawickiego za 2014 rok oraz 5 miesięcy 2015 roku. Scharakteryzował wnioski z zeszłorocznej debaty oraz określił ich poziom realizacji, jako wykonany.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, głos zabrali mieszkańcy powiatu rawickiego oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i szkół. Pytania i uwagi były kierowane głównie do przedstawicieli Policji oraz Wojewody Wielkopolskiego. Pierwszy głos zabrał mieszkaniec Goliny Wielkiej, który poruszył kwestię dokończenia ścieżki rowerowej pomiędzy Bojanowem a Rojęczynem. Następnie głos zabrał przedstawiciel wsi Kąty, który podziękował za systematyczne patrolowanie wsi z uwagą na poruszające się tamtędy samochody ciężarowe. Stwierdził, że jest tam bezpiecznie tylko wówczas, gdy we wsi patroluje Policja a pod jej nieobecność droga we wsi staje się ponownie niebezpiecznie i coś trzeba z tym zrobić. Samorządowcy z Bojanowa poprosili o zwiększenie liczby policjantów na terenie Bojanowa. Kolejne pytania i wnioski dotyczyły między innymi zwiększenia liczby patroli pieszych na osiedlu Westerplatte, nieprawidłowego parkowania w różnych częściach miasta, przekraczania przez kierujących dopuszczalnych prędkości na obszarze zabudowanym, zwiększenia represyjności wobec kierowców, którzy rozmawiają przez telefony komórkowe, w tym rowerzystów, parkowania samochodów ciężarowych na Rynku Sarnowskim, zanieczyszczania osiedli przez psy, zwiększenia liczby patroli Ruchu Drogowego na terenie Rawicza, przeprowadzenia działań mających utrudnić ewentualny wjazd samochodów ciężarowych na byłą drogę K-5 po wprowadzeniu opłat od dnia 1 lipca na drodze S-5, które to są szczególnie uciążliwe, gdy przejeżdżają przez Bojanowo, zapewnienia obecności policjantów podczas podejmowanych działań przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny wobec niektórych osób, podjęcia działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży i osób starszych pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Uczestnicy debaty otrzymali do wypełnienia anonimowe ankiety, której wyniki zostaną szczegółowo przeanalizowane i pozwolą udoskonalić współpracę Policji ze społeczeństwem i ukierunkować działania Policji. Ponadto uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe w postaci breloczków, taśm i kamizelek, jako nawiązanie do ubiegłorocznej zmiany przepisów o obowiązku używania odblasków po zmroku, poza terenem zabudowanym.

 Na zakończenie debaty Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu insp. Krzysztof Nowak podziękował mieszkańcom za przybycie i zapewnił, że wszystkie złożone podczas spotkania postulaty oraz przekazane informacje zostaną przez rawicką Policję przeanalizowane, a wnioski wdrożone do codziennej służby.

wypowiedz wojewowda.

wypowiedz kwp

goscie 1

goscie 2

 wypowiedz 3

wypowiedz 1.