Debata "Dopalacze niszczą życie" - Debaty społeczne - KPP Rawicz

Debaty społeczne

Debata "Dopalacze niszczą życie"

fDopalacze niszczą życie" to hasło drugiej z tegorocznych debat społecznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu. W Gimnazjum w Sierakowie policjanci spotkali się z nauczycielami, pedagogami oraz uczniami szkół z terenu całego powiatu. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych.

Debatę zorganizowano wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu.

12 listopada w Gimnazjum w Sierakowie zasiadło około 100 osób. Policjanci dyskutowali z młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami powiatu rawickiego. Mówiono o problemie stosowania dopalaczy oraz ich zgubnym wpływie na zdrowie i życie człowieka.

Podczas debaty zarówno przedstawiciele policji jak stacji sanitarno-epidemiologicznej przybliżyli temat związany z zażywaniem tzw. dopalaczy. Pokazali jak zgubny wpływ mają tego rodzaju substancje psychoaktywnych dla osób, które wyciągnęły po nie rękę.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane w powiecie przez policję i instytucje wspierające. Uczestnicy debaty mogli wyrazić swoje opinie na omawiany temat w bezpośredniej dyskusji lub zapisując swoje uwagi i wnioski w udostępnionych im ankietach.

Podsumowaniem spotkania była lekcja pokazowa o dopalaczach zaprezentowana przez policjanta profilaktyka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Lekcja ta wzbudziła wielkie zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i grona pedagogicznego. Zasygnalizowano potrzebę realizacji takiej lekcji dla młodzieży wszystkich szkół. Rawicka policja ma już zaplanowane realizację tego zadania.

Podczas spotkania zasygnalizowano również potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych dla rodziców, aby uświadomić im problem zażywania przez dzieci środków odurzających.

bedcaf