Debata Społeczna w Chojnie - Debaty społeczne - KPP Rawicz

Debaty społeczne

Debata Społeczna w Chojnie

2W dniu 2 grudnia 2013 roku w Domu Kultury Chazackim w Chojnie odbyła się debata społeczna dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa pt. "Bezpieczny Senior". Na pytania mieszkańców gminy Pakosłąw oraz gminy Jutrosin odpowiadali m.in. Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu insp. Krzysztof Nowak, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Konrad Jurdeczka, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Marcin Mosiek, a także Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy.

W minioną środę o godz. 18.30 w Domu Kultury Chazackim w Chojnie przeprowadzona została debata społeczna, która została poświęcona seniorom.  W dyskusji brali udział mieszkańcy gminy Pakosław i Jutrosin.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu insp. Krzysztofa Nowaka, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu rawickiego dotyczącego zdarzeń z udziałem seniorów, głos zabrał Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Konrad Jurdeczka, który omówił wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Omówił wszystkie metody działania sprawców gdzie potencjalnymi pokrzywdzonymi są osoby starsze. Wyjaśnił jak należy się chronić przed tego typu „zasadzkami” stawianymi na seniorów.

Na pytania i wątpliwości związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym odpowiedzi udzielał Naczelnik Ruchu Drogowego kom. Marcin Mosiek. Niewątpliwie temat związany z ruchem drogowym wywołam wiele emocji i kontrowersji.

Podczas debaty był również czas czas na pytania do zaproszonych włodarzy miasta. Wiele z nich dotyczyło spraw związanych z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Na zakończenie spotkania zebrano ankiety, które rozdawane były na początku debaty. Wnioski, które zostaną opracowane na podstawie opinii zgromadzonych seniorów, będą służyły zdiagnozowaniu ich potrzeb i oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa.

13452