Debata Społeczna w Miejskiej Górce - Debaty społeczne - KPP Rawicz

Debaty społeczne

Debata Społeczna w Miejskiej Górce

W Urzędzie Gminy w Miejskiej Górce odbyła się debata społeczna dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa pt. "Decydujmy Wspólnie". Podczas spotkania został poruszany temat związany z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na pytania mieszkańców gminy Pakosław odpowiadali m.in. Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu mł.insp. Radosław Matysiak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego st.asp. Waldemar Łańczak, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Konrad Jurdeczka a także Burmistrz Gminy Miejska Górka Karol Skrzypczak.

W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Miejskiej Górce przeprowadzona została debata społeczna, dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie gminy Miejska Górka.  W dyskusji brali udział mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu mł. insp. Radosław Matysiak, omówił ocenę stanu bezpieczeństwa na podległym mu terenie. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Konrad Jurdeczka szczegółowo omówił tematykę związana z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, przedstawił sposób jak można z niej korzystać Kolejny podjęty tematem był związany z aplikacją mobilną „Moja Komenda”. Zagadnienie to zostało czytelnie zaprezentowane oraz zachęcono przybyłych gości do korzystania z nowej aplikacji. Po przedstawionej prezentacji był czas na pytania od lokalnego społeczeństwa. Na pytania i wątpliwości związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym odpowiadał st. asp. Waldemar Łańczak Naczelnik Ruchu Drogowego. Niewątpliwie temat związany z ruchem drogowym wywołam wiele emocji i kontrowersji.

Wiele głosów dotyczyło problemu dotyczącego nieprawidłowego parkowania i słabej widoczności na ul Dubińskiej. Zawnioskowano również o ustawienie lustra na skrzyżowaniu dróg Sobiałkowo -Konary z uwagi na słabą widoczność.

Na zakończenie spotkania zebrano ankiety, które rozdawane były na początku debaty. Wnioski, które zostaną opracowane na podstawie opinii zgromadzonych osób, będą służyły zdiagnozowaniu ich potrzeb i oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa.