Zapraszamy do udziału w konkursie - Nasze inicjatywy - KPP Rawicz

Nasze inicjatywy

Zapraszamy do udziału w konkursie

3Uprzejmie informujmy, że Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu w ramach prewencji  kryminalnej po raz kolejny organizuje Powiatowy Konkurs Rysunkowy o tematyce „Dziękuję nie biorę”, „Jestem trzeźwy”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych. Celem jego jest aktywacja środowiska szkolnego do podejmowania działań na rzecz pogłębiania wiedzy, na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, alkoholu, papierosów. Poza tym pragniemy wskazać dzieciom pozytywne formy spędzania czasu wolnego.

Zasady i przebieg organizacji konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych, które zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe. Uczniowie kl. I-III i kl. IV-VII. (maksymalnie 3-osobowe reprezentacje z każdej kategorii wiekowej) danej placówki chcące wziąć udział w konkursie w dniu 8 maja o godzinie 9:00 muszą zgłosić się wraz z opiekunem do rawickiego Domu Kultury. Na miejscu zostaną przypomniane zasady a następnie rozpocznie się czas malowania. Uczestnicy otrzymają od organizatorów wszystkie niezbędne środki potrzebne do wykonania pracy.

Prace muszą być samodzielnie wykonywane przez uczestników, czas na wykonanie rysunku to około 1 godzina. Dzieci będą tworzyły prace na kartkach formatu A-,4 techniką kredkami.

Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną wybrane przez komisję w składzie:

                - podkom. Marcin Mosiek

                - asp. Beata Jarczewska,

- artysta plastyk Tomasz Bzdęga

- artysta plastyk Barbara Szumna

Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o potwierdzenie pisemne lub na skrzynkę pocztową na adres rzecznikprasowy@rawicz.policja.gov.pl uczestnictwa w konkursie(ilość osób) do dnia 6 maja 2013 roku. Serdecznie zapraszamy.