Bezpieczne Życie Seniorów - PODMIOTY PRZEWIDZIANE DO WSPÓŁPRACY W REALIZACJI PROJEKTU


Jednym z założeń programu jest zaproszenie do jego współrealizacji instytucji, które w podstawowym katalogu obowiązków wpisane mają: działanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli, opiekę społeczną i finansową nad nimi, a także podmiotów, których wizerunek najczęściej jest wykorzystywany podczas popełniania przestępstw na osobach starszych, m.in.:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,

- Wojewódzka Inspekcja Farmaceutyczna,

- Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Wielkopolska Spółka Gazownictwa,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- instytucje pomocy społecznej,

- organizacje pozarządowe i społeczne,

- Centrum Prawa Bankowego i Informacji,

- kluby seniora,

-ENEA, Poczta Polska,

- przedstawiciele lokalnych mediów / prasa, radio, TV.