Bezpieczne Życie Seniorów - adresaci przedsięwięcia - Seniorzy - KPP Rawicz

Bezpieczne Życie Seniorów - adresaci przedsięwięcia


Do kogo projekt jest kierowany bezpośrednio:

- renciści, emeryci oraz osoby starsze (seniorzy) województwa wielkopolskiego,

- organizacje zrzeszające wyżej wymienione osoby.

W projekcje pośrednio uczestniczą:

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu,

- Wojewódzka Inspekcja Farmaceutyczna w Poznaniu,

- Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Wielkopolska Spółka Gazownictwa,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- instytucje pomocy społecznej,

- organizacje pozarządowe i społeczne,

- Centrum Prawa Bankowego i Informacji,

- kluby seniora,

 - ENEA, Poczta Polska

- przedstawiciele lokalnych mediów / prasa, radio, TV,