Bezpieczne Życie Seniorów - Szczegółowy opis projektu - Seniorzy - KPP Rawicz

Bezpieczne Życie Seniorów - Szczegółowy opis projektu

ETAP I

„Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa seniorów”

1) W przypadku pozyskania środków finansowych - opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań wśród seniorów (broszury informacyjne, bilbordy).

2) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu dotyczącej tematyki bezpieczeństwa osób starszych. 

3) Zorganizowanie konferencji medialnej z udziałem wszystkich lokalnych mediów oraz podmiotów współrealizujących program. 

4) Przeprowadzenie spotkań i warsztatów dla starszych osób celem zapoznania ich z zasadami bezpiecznych zachowań w sytuacjach codziennych.

ETAP II

„Działania zmierzające do podniesienia wiedzy na temat bezpieczeństwa seniorów”

1) Nawiązanie współpracy Policji ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu,

2) Stworzenie zintegrowanego systemu edukacyjno – informacyjnego w województwie wielkopolskim - Policja Wielkopolska (specjaliści ds. prewencji kryminalnej oraz przemocy, a także psycholog policyjny), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Wojewódzka Inspekcja Farmaceutyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zakład energetyczny ENEA S.A., Poczta Polska, Kościół. 

3) Przeprowadzenie spotkań, warsztatów dla starszych osób (emerytów, rencistów) celem zapoznania ich z zasadami bezpiecznych zachowań, przede wszystkim w miejscu zamieszkania.

4) Informowanie odbiorców programu o punktach pomocy w zakresie przemocy domowej. 

5) Przeprowadzenie ewaluacji programu tj. ankietyzacji dot. potrzeby realizowania projektu jak i diagnozy problemów wśród uczestników programu (w tym określenie skali zjawiska dot. zdarzeń w miejscu zamieszkania).

Proponowane obszary tematyczne spotkań z zakresu działalności profilaktycznej – w obszarze ogólnie pojętego bezpieczeństwa:

Bezpiecznie w domu

- Zabezpieczenie mieszkań przed włamaniem

-znajomość rytmu życia domowników,

-znaczenie położenia mieszkania (parter, piętro, dzielnica, wieś, miasto itp.),

-problem samotności osób starszych,

-propagowane codziennych nawyków zwiększających poczucie bezpieczeństwa (zamykanie drzwi wejściowych w każdej sytuacji),

- negowanie stereotypu, że włamywacze pracują jedynie nocą,

- oznakowanie wartościowych przedmiotów, spisanie numerów fabrycznych lub cech szczególnych,

 - systemy zabezpieczeń (rodzaj drzwi, zamków, alarmów itp.).

Metody okradania osób starszych w mieszkaniu

 - na kominiarza, wnuczka, akwizytora, urzędnika państwowego, „na szklankę wody”, pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ankietyzacji (wypracowanie postaw asekuracyjnych),

- kontakt bezpośredni i pośredni z potencjalnym sprawcą

Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa

- gotówka w banku - zamiast w domu,

- nieinformowanie o terminie otrzymania renty, emerytury,

- zastrzeganie skradzionych dokumentów nie tylko na Policji, ale również w banku,

- zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych i ochrona nr PIN.

 Pomoc sąsiedzka – najlepszym alarmem

- mieszkanie pod nadzorem rodziny i sąsiadów,

- problematyka bierności w życiu społeczności sąsiedzkiej,

- sytuacje zagrożenia,

- kiedy wezwać Policję – jak prawidłowo zgłaszać zdarzenie.

Przemoc wobec osób starszych

- sytuacje związane z przemocą fizyczną – sposoby radzenia sobie w tego typu sytuacjach,

- sytuacje związane z przemocą domową,

- psychologiczne aspekty przemocy,

- gdzie można uzyskać pomoc i jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.

Patologie społeczne

- alkoholizm,

- narkomania (m.in. dotykająca członków rodzin seniorów).

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

- zatrucie tlenkiem węgla,

- właściwe rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, popularyzacja problematyki,

- niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych.

Higiena żywienia i bezpieczeństwo farmakologiczne

- właściwe przechowywanie żywności,

- profilaktyka zatruć pokarmowych,

- zachowania prozdrowotne wśród seniorów – promocja zdrowia,

- niebezpieczeństwa niewłaściwego leczenia farmakologicznego,

- świadomy senior w aptece.

Bezpieczeństwo w handlu

- prawo odstąpienia od umowy,

- sprzedaż poza lokalem handlowym,

- ochrona interesów konsumentów.

Zagrożenia w ruchu drogowym

- osoby starsze, jako uczestnicy ruchu drogowego: piesi, rowerzyści, kierujący samochodem,

- propagowanie elementów odblaskowych (światełek oraz kamizelek) szczególnie na terenach wiejskich, nieoświetlonych.

ETAP III

„Działania podsumowujące”

1) Opracowanie na podstawie ankiet „Raportu z ewaluacji projektu”.

2) Przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu oraz diagnoza stanu bezpieczeństwa i potrzeb, z jakimi borykają się osoby starsze. 

3) Wręczenie uczestnikom warsztatów osobistych alarmów kieszonkowych, jako elementu ułatwiającego odstraszenie sprawcy.

4) Odbiór społeczny i medialny programu: artykuły, programy telewizyjne.