Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu - Kierownictwo - KPP Rawicz

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RAWICZU

 

INSP. RADOSŁAW MATYSIAK

kontakt telefoniczny: tel. 47 772 72 01
 
e-mail: radoslaw.matysiak@po.policja.gov.pl
 
 
 
  I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RAWICZU
  

PODINSP. MARCIN MOSIEK
 
kontakt telefoniczny: tel. 47 772 62 02

e-mail: marcin.mosiek@po.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 17.30