Konsultacje Społeczne w Sierakowie - Mapy zagrożeń - KPP Rawicz

Mapy zagrożeń

Konsultacje Społeczne w Sierakowie

h10 lutego w Gimnazjum w Sierakowie odbyły się pierwsze w naszym powiecie Konsultacje Społeczne. Komendę reprezentowali Z-ca Komendanta Radosław Matysiak, Naczelnik Wydziału Prewencji Konrad Jurdeczka i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Marcin Mosiek. Społeczeństwo powiatu reprezentowali głównie przedstawiciele rad osiedlowych, różnych placówek i instytucji oraz sołtysi. Władze samorządowe, starosta oraz burmistrzowie i wójt gmin należących do powiatu.

Tego typu spotkania będą odbywały się w wielu miejscach na terenie naszego powiatu. Chodzi o wskazanie przez mieszkańców, czy rozpoznanie miejsc, w których najczęściej dochodzi do przestępstw, wykroczeń, wypadków drogowych, czy innych, niebezpiecznych zdarzeń. Chcemy  jeszcze lepiej poznać problemy, z którymi, na co dzień spotykają się mieszkańcy i które wpisują się w policyjną pracę. Zdobyta wiedza przez policjantów ma pomóc w opracowaniu lokalnej mapy zagrożeń.

Przede wszystkim zależy nam na spostrzeżeniach, uwagach i opiniach zwykłych mieszkańców powiatu, którzy na co dzień widzą i często najlepiej wiedzą, gdzie występują miejsca różnego rodzaju zagrożeń. Mogą to być na przykład mieszkańcy blokowisk, osiedli jednorodzinnych, tych rejonów miast, gdzie najczęściej dochodzi do przypadków łamania prawa, ale też mieszkańcy wiosek, bo w małych skupiskach ludzkich również zdarzają się sytuacje wymagające policyjnej prewencji lub interwencji.

 

Uczestnicy spotkania zgłaszali potrzebę przeciwdziałania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży, kontrolowania salonów gier, do których przychodzą także osoby niepełnoletnie. Sygnalizowali przypadki chuligaństwa, rozwydrzenia młodzieży gromadzącej się na ulicach, osiedlach, parkach itp., czy picia alkoholu w miejscach publicznych i niszczenia mienia. Proszono o częstsze patrole w takich miejscach _ głównie na rawickiej starówce.

Mówiono o łamaniu przepisów przez kierowców i nieprawidłowym parkowaniu na osiedlach (m.in. na terenach zielonych). Proponowano założenie sygnalizacji świetlnej w Sarnówce, w rejonie przejścia dla pieszych (przebiega tamtędy droga krajowa nr 36). Zgłaszano potrzebę kolejnych, profilaktycznych spotkań z seniorami, dotyczących uświadamiania starszych ludzi o czyhających na nich niebezpieczeństwach (np. kradzieżach mieszkaniowych, oszustwach na wnuczka), czy o prawidłowym poruszaniu się po drogach. Mówiono o potrzebie sąsiedzkiej pomocy w zapobieganiu przestępstwom (np. zwracanie uwagi na obce osoby kręcące się po osiedlach jednorodzinnych), bo jak podkreślano, sąsiad jest najlepszym policjantem.

Podczas spotkania przekonywaliśmyi, żeby nie bać się sygnalizować o każdym przypadku łamania prawa, czy zakłócania spokoju i porządku i nie traktować tego jako donosicielstwo.

Burmistrz Rawicza poinformował, że w uzgodnieniu z policją przygotowywany jest projekt założenia w mieście nowego monitoringu, na który (jeśli gmina otrzyma zewnętrzne dofinansowanie) ma się składać blisko 30 kamer.

Takie spotkania na terenie pozostałych gmin odbędą się w przyszłym tygodniu.

i

habcdegf