Konsultacje w Miejskiej Górce - Mapy zagrożeń - KPP Rawicz

Mapy zagrożeń

Konsultacje w Miejskiej Górce

miejska 1. Konsultacja społeczna, która odbyła się na terenie gminy Miejska Górka,  była ostatnim spotkanie prowadzonym na poziomie gmin powiatu rawickiego a związanym z tworzeniem map zagrożeń. Osoby przybyłe na spotkanie i reprezentujące swoje „treny” niemal jednogłośnie stwierdziły, że bezpiecznie czują się w swojej okolicy.

foto ŻR

18 lutego br., o godz. 17.00 w Sali Narad w Urzędzie Miasta w Miejskiej Górce odbyło się już ostatnie spotkanie na poziomie gmin związane z  tworzeniem map zagrożeń. Podczas konsultacji przedstawiciele wspomnianej gminy określili, że czują się bezpieczne w miejscach, w których mieszkają i przebywają. Jedyne uwagi związane z odczuwalnym brakiem poczucia bezpieczeństwa związane były z ruchem drogowym. Usłyszano głosy proszące o zwiększenie kontroli i nadzoru na niektórych z dróg, gdzie kierowcy nagminne łamią przepisy, jadąc z nadmierną prędkością. Do niepokojących zjawisk w tym zakresie dochodzi głownie na terenie miejscowości Zmysłowo jak i Dąbrówka.

Zwrócono również uwagę aby zmieniono oznakowania w rejonie centrum miasta (skrzyżowanie przy urzędzie)  bowiem jest ono mało czytelne dla „obcych” kierujących i nie rzadko stwarza sytuacje zagrożenia.

Mieszkańcy Gminy Miejska Górka ubolewają nad sytuacją, że przez ich teren przechodzą drogi krajowe, co powoduje duży ruch.

 miejska2. miejska3.