Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - wkrótce także dla mieszkańców powiatu rawickiego

We wrześniu w województwie wielkopolskim ma ruszyć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Powstała ona z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki mapie zagrożeń najważniejszym źródłem informacji staną się sami mieszkańcy, a Policja dzięki temu będzie mogła szybko zdiagnozować problemy danego rejonu w mieście czy na wsi.

Według założeń Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim zostanie uruchomiona w połowie września. Mieszkańcy powiatu dzięki niej będą mogli włączyć się poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. Każdy obywatel, który będzie chciał zgłosić Policji miejsce zagrożone wystarczy, że zaloguje się na stronie Komendy Głównej Policji lub którejkolwiek z komend wojewódzkich, miejskich czy powiatowych.  Na stronie WWW znajdzie się zakładka „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” a po kliknięciu w nią pojawi się mapa Polski i możliwość przekierowania do konkretnego regionu w kraju. Wtedy wystarczy wybrać i umieścić odpowiednią ikonę wskazującą kategorię zagrożenia na miejscu zagrożonym, o którym chcemy powiadomić Policję.

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa usprawni kontakt obywatela z Policją. Każde takie naniesienie na mapie zagrożenia nakazuje Policji reakcję. Zgłoszenie zostaje przekierowane automatycznie do koordynatora mapy zagrożeń w naszej jednostce a my policjanci musimy niezwłocznie to sprawdzić. Na reakcję mamy maksymalnie pięć dni. Postęp naszych działań obywatel będzie mógł monitorować na bieżąco w Internecie. Każde nowe zagrożenie będzie na mapie obrazowane przez ikonę kategorii zagrożeń i będzie ona w kolorze zielonym. Kiedy koordynator zapozna się z nim wówczas status się zmieni i będzie ona w kolorze żółtym. Od tego momentu policjanci mają czas na weryfikację zagrożenia. Po weryfikacji, jeśli się ono potwierdzi piktogram zmieni barwę na kolor czerwony a my zaczniemy działać, jeśli się nie potwierdzi to zmieni kolor na szary. Tak będzie w przypadku każdego zgłoszenia.

Dzięki Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy obywatel będzie mógł sprawdzić w Internecie, które rejony są niebezpieczne. Z mapy dowie się, do jakich wykroczeń, przestępstw czy zachowań aspołecznych dochodzi w danym miejscu.  Mapa pokaże wybrane kategorie, przestępstw, wykroczeń i zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

Już wkrótce poinformujemy o terminie konferencji organizowanej przez tutejszą jednostkę, podczas której zostanie omówiona witryna WWW Krajowej Mapy Zagrożeń i zasady zgłaszania zagrożeń.