Działania prewencyjne "Nielat" - Profilaktyka - KPP Rawicz

Profilaktyka

Działania prewencyjne "Nielat"

Data publikacji 21.06.2016

1 (2)24 czerwca rawiccy policjanci przeprowadzą wzmożone działania prewencyjne pod kryptonimem „Nielat”. Mają one na celu zwalczanie uciążliwych przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby nieletnie.

24 czerwca na terenie powiatu rawickiego zostaną przeprowadzone działania prewencyjne pod nazwą „NIELAT”. Celem zaplanowanej akcji będzie przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie osiedli mieszkaniowych, plant, placach zabaw, w parkach, na boiskach szkolnych oraz na terenach zbiorników wodnych, gdzie zdarzały się przypadki, że nieletni dopuszczali się aktów wandalizmu i chuligaństwa oraz spożywali alkohol.

W ramach zorganizowanego działania funkcjonariusze będą eliminować negatywne zjawiska, takie jak: przestępczość wśród nieletnich, włóczęgostwo, spożywanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Przypominamy, również rodzicom, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, niepełnoletnie dzieci mogą za określone kategorie czynów ponieść odpowiedzialność karną.