Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plany priorytetowe dzielnicowych

Data publikacji 27.02.2018

Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych w Rawiczu od lutego prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem jak i z bieżącej analizy zagrożeń.

Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami.

Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

 Dzielnicowy rejonu nr 1 z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. sztab. Tomasz Pieprzyk, tel.: 786-936-466, 065 - 546 – 62 -  40 w Rawiczu na ul. Mickiewicza 16 na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania występowania zjawiska, wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecania, zakłócenia porządku publicznego, zakłócenia spoczynku nocnego, nieobyczajnego wybryku, niszczenia mienia, gromadzenie się młodzieży zagrożonych demoralizacją oraz aktów wandalizmu.

Dzielnicowy rejonu nr 2 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. Bartosz Janasik, tel.: 786 – 936 - 469, 065 - 546 – 62 -  40  w miejscowości Rawicz w  rejonie punktów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych tj.: Kaufland ul. Armii Krajowej, Tesco ul. Kamińskiego oraz Park Handlowy przy ul. Armii Krajowej zdiagnozowano zagrożenie w postaci żebractwa.

Dzielnicowy rejonu nr 3 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu st. sierż. Dawid Jankowiak, tel..:  786 – 936 - 471, 065 - 546 – 62 -  40  w miejscowości Rawicz przy ul. 11 listopada w rejonie przychodni „CenterMed” prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania liczby niepożądanych zdarzeń we wskazanym miejscu, gdzie często dochodzi do wykroczeń społecznie uciążliwych m. in. zaśmiecania.

Dzielnicowy rejonu nr 4 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu mł. asp. Karol Wieczorek,  tel.: 516-937-355, 065 - 546 – 62 -  40 w Rawiczu na ul. Broniewskiego 5 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 i skateparku prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania występowania zjawiska wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie alkoholu, akty wandalizmu, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku.

Dzielnicowy rejonu nr 5 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu sierż. sztab. Adrian Niedźwiecki, tel.: 786 – 936 - 467, 065 - 546 – 62 -  40 we wsi Dębno Polskie i Szymanowo na terenie duktów leśnych prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania występowania wykroczeń związanych ze zaśmiecaniem terenów leśnych.

Starszy Dzielnicowy rejonu nr 6 z  Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu mł. asp. Marcin Pytel,  tel.: 786 – 936 - 468, 065 - 546 – 62 -  40 we wsi Żylice w  rejonie placu zabaw   prowadzi  plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania występowania wykroczeń społecznie uciążliwych, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie porządku publicznego i niszczenie mienia.

MP/BJ

Powrót na górę strony