Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plany priorytetowe dzielnicowych w powiecie rawickim

Data publikacji 09.05.2018

Dzielnicowi z KPP w Rawiczu od lutego prowadzą na terenie powiatu rawickiego działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan priorytetowy to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem jak i z bieżącej analizy zagrożeń.

Prezentujemy charakterystykę planów priorytetowych:

Rewir Dzielnicowych w Rawiczu - link

Rewir Dzielnicowych w Bojanowie:

- rejon nr 7  asp. sztab. Katarzyna Łacinnik ( tel. 516953666) - w Bojanowie na terenie Dworca PKP przy ul. Kolejowej prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania  zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przez grupującą się młodzież w obrębie dworca.

- rejon nr 8 sierż. sztab. Łukasz Działdowski ( tel. 786936472)  - w Gołaszynie w obrębie marketów „Dino” i „Biedronka”  prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania  zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

- rejon nr 9 mł. asp. Konrad Pakosz ( tel. 516953635) - w Gościejewicach w sklepie spożywczym na wysokości posesji nr 1 prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący zminimalizowania  zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce:

- rejon nr 10  asp.sztab. Marcin Spica ( tel. 786-936-473 , 65-566-63-50 ) - w Miejskiej Górce przy ul. Jana Pawła II na alejce przy stadionie „Orlik” prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący wyeliminowania bądź znaczącego ograniczenia negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem , co jednocześnie wiąże się z innymi wykroczeniami polegającymi na zaśmiecaniu , zakłócaniu porządku publicznego , niszczeniu mienia i gromadzeniu się osób.

- rejon nr 11  mł.asp. Damian Huchrak ( tel. 516-938-735 , 65- 546-63-50 ) -  w Sobiałkowie 30 w obrębie sklepu spożywczego prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący wyeliminowania bądź znaczącego ograniczenia negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz innych wykroczeń z tym związanych polegających na zaśmiecaniu i zakłócaniu porządku publicznego.

- rejon nr 12 mł.asp. Roman Niwczyk ( tel. 516-953-677 , 65-546-63-50 ) -  w Dłoni 60 w obrębie sklepu spożywczo-przemysłowego prowadzi plan działania priorytetowego dotyczący wyeliminowania bądź znaczącego ograniczenia spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zaśmiecania , używania wulgaryzmów i zakłóceń porządku publicznego

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu:

- rejon 13 mł. asp. Konrad Zaremba (tel. 786 936 470)  - zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych polegających na  ograniczeniu występowania zjawiska biegających bezpańskich psów w miejscowości Góreczki Wielkie. Z uwagi na liczne odnotowane przypadki niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również odnotowanymi przypadkami  biegających po terenie wsi oraz przyległych lasach psami zdecydowano się ograniczyć występowanie tego zjawiska. Problem został zgłoszony min. przez Wójta Gminy Pakosław Kazimierza Chudego, w trakcie jednej z Debat Społecznych poświęconej bezpieczeństwu na terenie gminy Pakosław. Potwierdzone sygnały od mieszkańców rejonu, potwierdzone punkty weryfikacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mandaty karne za popełniane wykroczenia w tym miejscu, wpłynęły na wybranie takiego planu działań priorytetowych. Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru, Rada Sołecka Wsi, pracownik Urzędu Gminy w Pakosławiu odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie gminy.

- rejon 14 st. asp. Grzegorz Głowacz ( tel.516 953 685) - zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych na Placu Zabaw W Golejewku, umiejscowionym na tzw. ”Rynku”, polegających na grupowaniu się młodzieży zakłócającej porządek publiczny, spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu. Przedmiotowy Plac Zabaw powstał w 2017 roku, i znajduje się w nim min. boisko do siatkówki plażowej z ławkami. Miejsce to w okresie letnim ubiegłego roku, wykorzystywane było przez młodzież i dorosłych jako miejsce schadzek, zakłócania porządku i ciszy nocnej oraz spożywania alkoholu.  Potwierdzone sygnały od mieszkańców rejonu, Rady Sołeckiej oraz mandaty karne za popełniane wykroczenia w tym miejscu, analizy stanu bezpieczeństwa, wpłynęły na wybranie takiego planu działań priorytetowych.Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru, Rada Sołecka Wsi, pracownik Urzędu Gminy w Pakosławiu odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie gminy.

Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie:

- rejon 15 sierz. Kamil Krenc ( tel. 786 936 475) - zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych w rejonie wiaty PKS umiejscowionej na Rynku w Jutrosinie, polegających na grupowaniu się młodzieży zakłócającej porządek publiczny, spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu. Problem został zgłoszony przez mieszkańców miasta i gminy Jutrosin w trakcie jednej z Debat Społecznych poświęconej bezpieczeństwu na terenie gminy Jutrosin. Potwierdzone sygnały od mieszkańców rejonu, potwierdzone punkty weryfikacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mandaty karne za popełniane wykroczenia w tym miejscu, wpłynęły na wybranie takiego planu działań priorytetowych. Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru, Rada Miasta Jutrosin, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie gminy

- rejon 16 asp. sztab. Artur Suchodolski (tel. 786 936 474) - zminimalizowanie zdarzeń społecznie uciążliwych polegających na  ograniczeniu występowania zjawiska biegających bezpańskich psów w miejscowości Bartoszewice. Z uwagi na liczne odnotowane przypadki niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również odnotowanymi przypadkami  biegających po terenie wsi oraz przyległych lasach psami zdecydowano się ograniczyć występowanie tego zjawiska. Problem został zgłoszony min. przez sołtysa wsi Bartoszewice na jednej z sesji Rady Miejskiej Gminy Jutrosin Potwierdzone sygnały od mieszkańców rejonu, potwierdzone punkty weryfikacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mandaty karne i sporządzone wnioski o ukaranie w Sądzie Rejonowym w Rawiczu za popełniane wykroczenia w tym miejscu, wpłynęły na wybranie takiego planu działań priorytetowych. Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą wszyscy dzielnicowi Rewiru, Rada Sołecka Wsi, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie gminy

 

 

 

Powrót na górę strony