Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RAWICZU

 

PODINSP. ROMAN BRUSS

kontakt telefoniczny: tel. 47 772 72 01
 
e-mail: komendant.rawicz@po.policja.gov.pl
 
 
 
p.o.  I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RAWICZU
  

PODINSP. WIESŁAW ANDRZEJEWSKI
 
kontakt telefoniczny: tel. 47 772 72 02

e-mail: komendant.rawicz@po.policja.gov.pl

 

Uwaga.

Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17.30

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi jest możliwość nadsyłania informacji na adres mailowy: katarzyna.starczewska@po.policja.gov.pl lub dyzurny.rawicz@po.policja.gov.pl lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod numerem 47 772 72 00

 

Powrót na górę strony